Groots wonen in kleine huizen

Tiny Houses: Groots wonen in kleine huizen

Het zingt al een tijdje rond: betaalbare, kleine woningen met een tijdelijk karakter op plekken waar toch even niets gebeurt. In feite kennen we het al van heel erg lang geleden en heten het woonwagens, vakantiehuisjes, studentenboxen en noem ze maar op, maar Tiny Houses is meer dan dat. Het is een nieuwe manier van (samen)leven waarbij mensen weer teruggaan naar een soort basisidee van wonen, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor speelt. Minder ruimte nodig, betekent minder stookkosten, minder spullen, dus minder overschot. Het betekent ook inventiever omgaan met ruimte en zaken met anderen delen waar nodig, bijvoorbeeld die wasmachine, want die kan je echt niet meer kwijt in je kleine huis. Geen probleem, want dat ding draait toch vaker niet dan wel en dus kan je die heel goed met anderen delen.

Wij hebben in Nederland een behoorlijke bouwopgave in te lossen. Dat doen we op verschillende manieren: we bouwen nieuwe woningen bij, we toveren leegstaande kantoorpanden om tot woningen en appartementen en we gaan de beschikbare lege ruimtes beter benutten door er efficiëntere woningen neer te zetten.

D66 is er voorstander van dat we de onbebouwde ruimte in Nederland zoveel mogelijk onbebouwd laten. Het gebeurt regelmatig dat we oude gebouwen slopen en dat de grond jaren lang braak blijft liggen. Daar kan je uitstekend tijdelijk kleinere verplaatsbare huizen neer zetten.

Tiny Houses zijn ook per definitie energiezuiniger of zelfs energieneutraal, je kan ze zo maken dat ze geheel zelfvoorzienend zijn. En natuurlijk zijn er ook nadelen te bedenken voor deze manier van bewoning, dat moge duidelijk zijn. Maar het is een keuze, maar dan moet je die keuze ook wel kunnen maken.

Een paar mooie voorbeelden zijn: Marjolein Jonker in Alkmaar en het Amersfoortse initiatief om een groep geïnteresseerden bij elkaar te krijgen door Dillian de Bruin Zij wil graag een vereniging of stichting opzetten met meerdere doelen: samen op een terrein Tiny Houses realiseren, maar ook samen spullen delen en een gemeenschappelijk Tiny House waar men samen kan komen maar ook voor logees of andere belangstellenden. Zij wil uitdrukkelijk alleen tijdelijke grond huren voor bijvoorbeeld vijf jaar om deze Tiny Houses (huizen op wielen) te huisvesten.

D66 Amersfoort heeft een motie ingediend waarin we het college oproepen om de mogelijkheden voor het realiseren van Tiny Houses te onderzoeken. Het bouwbesluit voorziet namelijk niet in deze vorm van wonen. We moeten ook een uitspraak doen over de tijdelijkheid (want hoe permanent is tijdelijk?) en het levert regelmatig onduidelijkheid op over een vast huisadres.

Noëlle Sanders, gemeenteraadslid D66