wonen

De woningnood is hoog op dit moment. Dat heeft diverse oorzaken, o.a. langer thuis blijven wonen door senioren en gehandicapten, en statushouders maar de grootste nood wordt veroorzaakt door de enorme groei van eenpersoonshuishoudens de komende jaren. Woningen kopen wordt voor velen onbetaalbaar of moeilijk gemaakt door de regels (bijvoorbeeld je moet een vaste baan hebben) dus zijn ze aangewezen op een sociale huurwoning. De sociale huurwoningen zijn de afgelopen jaren verminderd door verkoop van deze woningen en worden naar verhouding te weinig gebouwd. De coöperaties hebben last van de verhuurdersheffing die ze nu moeten betalen en zeggen daardoor minder te besteden te hebben. De wachtlijsten zijn ongekend hoog. (In Amersfoort is dat al opgelopen tot 9-10 jaar en dat is in vele steden in de randstad het geval).

Er moet dus meer gebouwd worden, in verschillende prijsklassen, maar ook gekeken worden naar alternatieven zoals het ombouwen van een leegstaand kantorenpand en naar kleinere woningen die wel zelfstandig zijn met eigen sanitair en keuken. De zgn Tiny

Houses, kleinere huizen van bijvoorbeeld 50m2) zijn een manier voor jongeren en starters om toch een huis te kunnen kopen.

Je kunt ook kijken naar een tijdelijke oplossing voor jongeren en starters, bijvoorbeeld dat ze 5 jaar in een woning mogen blijven en dan moeten verhuizen maar er van uitgaande dat ze dan carrière hebben gemaakt. Dat geldt natuurlijk niet voor iedereen dus er moet wel een mogelijkheid zijn dat ze kunnen blijven als dat niet is gelukt.

Het kan zijn dat je daardoor meer hoogbouw krijgt omdat er nu steeds minder grond is om op te bouwen. Als je wel de omgeving daarin meeneemt door voldoende groen op te nemen en bijvoorbeeld een ondergrondse parkeergarage dan zorg je ook voor een groene leefomgeving waarin iedereen prettig naast elkaar kan leven want de druk op de leefbaarheid neemt nu eenmaal toe als je steden gaat verdichten. Toch blijkt uit onderzoek dat er behoefte is aan grote steden waar iedereen dicht op elkaar woont vooral bij het station.

Andere kant is dat er aan de kant van de verhuurders prikkels komen om meer te gaan verhuren. Een kamer in een sociale huurwoning bijvoorbeeld of stimulans om tweede huizen te gaan verhuren met belastingmaatregelen die gunstig zijn. Senioren die het fijn vinden als er iemand bij hun inwoont die evt. kan helpen. Kortom er zijn vele oplossingen mogelijk maar dat houdt in dat de regels flexibeler moeten worden. Zelfs het wonen flexibeler moet worden. Maar als je echt wil, is er een weg!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.