Dit zijn de thema’s van raadslid Noëlle Sanders

Klik op een van de onderstaande afbeeldingen om meer te weten te komen over hoe Noëlle Sanders denkt over deze thema’s.
Ook zal zij haar visie en ideeën geven over hoe deze thema’s in Amersfoort ingevuld moeten worden naar haar idee.

onderwijs

onderwijs

onderwijs