Stadslandbouw

Stadslandbouw betekent dat je groenten en fruit in de stad teelt. Dit kan op kleine schaal (bijvoorbeeld in het plantsoen achter je huis of op scholen) maar ook op grote schaal zoals nu al gebeurt door Wytze Nauta, de stadsboer in Vathorst. Je kan ook denken aan leegstaande gebouwen waar nu al goede resultaten worden geboekt. Bijvoorbeeld met champignons kweken.

Braakliggende terreinen voor huizen kunnen verbouwd worden tot groentetuinen, deze kunnen eventueel in bruikleen worden gegeven aan mensen in de bijstand. De opbrengst kan gedeeltelijk naar de voedselbank.

Kinderen leren hoe groenten worden verbouwd en leren daardoor gezonder eten. De sociale cohesie in een buurt kan groeien door gezamenlijk te tuinieren, dat kan een infrastructuur geven waardoor mensen elkaar meer kunnen helpen en waardoor er makkelijk een ruileconomie kan ontstaan.

Het beheer van het groen kan ook door een wijk zelf worden gedaan. Dat is goed omdat de gemeente daar steeds minder geld voor heeft. Dit kan ook overlast van mensen in een buurt tegengaan omdat men elkaar beter kent en sneller aan kan spreken.

Ook zou gft gecomposteerd kunnen worden waardoor de kosten van huisvuil ophalen naar beneden kunnen gaan. Door groente en fruit dichtbij te kunnen halen zorg je ook voor minder CO2 uitstoot wat beter is voor het milieu.

De eerste stappen zijn al genomen in de gemeente Amersfoort maar het komt binnenkort op de agenda. Dan is een stadslandbouwkaart ter sprake, een kaart waarop aangegeven wordt waar men stadslandbouw kan toepassen maar ook het huidige volkstuinenbeleid komt aan de orde waaronder een vaste verblijfsplek voor Tuinpark Laakzijde. Ook wordt een brede samenwerking gezocht in een aantal regionale, landelijke en zelfs internationale initiatieven op dit gebied.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.