Meer sociale huurwoningen voor jongeren

Er zijn veel meer sociale huurwoningen nodig, de wachtlijsten lopen enorm op, 8 jaar is minimaal voor een appartement. Jongeren staan vaak niet ingeschreven dus als zij dat doen komen ze voorlopig niet in aanmerking voor een woning. Een huurwoning in de vrije sector is onbetaalbaar maar ook al zouden ze veel willen betalen dan lukt dat meestal niet. Ze moeten voldoen aan zware inkomenseisen en een vaste baan. Een huis kopen behoort vaak al helemaal niet tot de mogelijkheden vanwege de hoge prijzen en wederom dezelfde eisen als voor een huurhuis in de vrije sector.

Daarom heb ik de raad opgeroepen via een motie om:

1. Meer sociale huurwoningen te creëren voor jongeren vanaf 25 jaar door actief beleid te voeren in samenwerking met de woningcorporaties om bijvoorbeeld leegstaande verzorgingsinstellingen of leegstaande kantoorpanden te transformeren en vrijesector-huurwoningen om te zetten naar sociale huurwoningen.
2. Te onderzoeken of er een tijdelijkheid kan worden ingebracht bij een limiet van bijvoorbeeld vijf jaren waarbinnen deze jongeren kunnen doorstromen naar een andere woning als zij meer gaan verdienen waarbij dan wel een alternatief geboden moet kunnen worden zodat de jongeren niet op straat staan.Dit wordt al in een aantal plaatsen als experiment uitgevoerd.

De motie heb ik ingetrokken omdat de wethouder hier nog op terugkomt in de woonvisie en wilde het dan behandelen. Wordt dus nog vervolgd…..