inspraak bij bouwplannen

Nu er steeds meer inbreidingsplannen komen in Amersfoort, omdat de ruimte nu eenmaal schaars wordt en Amersfoort geen uitleggebieden meer heeft, worden de protesten van de buurtbewoners groter en luider. Men komt in opstand tegen de druk die op een klein gebied wordt gelegd, dat gaat niet alleen om meer bewoners maar vooral om parkeerdruk en het verdwijnen van groen. Allerlei creatieve constructies worden bedacht om auto’s te kunnen laten parkeren en het groen te behouden. In het geval van hoge appartementengebouwen is er vaak geen geld meer bij de projectontwikkelaar om het parkeren ondergronds te laten plaatsvinden. In het verleden was de communicatie van de projectontwikkelaar miniem en werden de zogeheten ‘inspraakavonden’ verguisd omdat er helemaal geen sprake was van inspraak.

Bij Groot Weede (voormalig Wellantcollege terrein in Hoogland) is het mij gelukt om te vragen via een motie om een goede communicatie met de projectontwikkelaar met de omwonenden. Deze motie werd unaniem in de raad ondersteund.

Als een soort sanctie zou, indien dit niet gaat lukken, een unieke houtwal tot bestemming ‘Groen’ vervallen waardoor de projectontwikkelaar een deel van de grond voor het bebouwen van woningen zou verliezen. Het wil niet zeggen dat deze projectontwikkelaar geen huizen kan bouwen en ook niet dat hij het alle bewoners naar de zin kan maken, maar dat hij met de omwonenden goed moet communiceren over de plannen is hiermee wel gewaarborgd.
images