Hoogbouwvisie

Op dinsdagavond 23 januari a.s. komt er een ‘rondetafelgesprek’ over de hoogbouwvisie in het gemeentehuis Amersfoort, aanvang 20.00 uur in de Molendijkzaal. Hierbij spreken deskundigen en direct belanghebbenden. Wees welkom!

In verschillende andere plaatsen is een hoogbouwvisie gemaakt, zoals in Amsterdam en Tilburg. In deze hoogbouwvisie wordt vaak aangegeven waar de hoogbouw zou moeten plaatsvinden en hoe hoog dan gebouwd mag worden. Zo mag in Utrecht in de binnenstad niet hoger gebouwd worden dan de Domtoren. Je zou in Amersfoort ook zoiets kunnen afspreken. Iedereen zal het dan wel met mij eens zijn dat je niet in de historische binnenstad hoog moet bouwen.

Je zou zones kunnen afspreken dat je bijvoorbeeld in een ring daaromheen niet hoger dan bijvoorbeeld 5 lagen (officiële definitie van hoogbouw begint bij 5 lagen omdat je dan een lift nodig hebt) zou mogen bouwen. Maar tot waar gaat die grens dan want dan zou een mooi project zoals “ the Spot” op de Stadsring (voormalig restaurant Boeddha) niet door kunnen doorgaan? En dat geldt voor meer plekken, waar sta je wel hoogbouw toe en waar niet? Is het niet beter om daar geen (te) grote beperking aan te geven? Je zult maar net een plek hebben waar hoogbouw precies goed uitkomt?

Het is gunstig om hoog te bouwen op een plek waar veel mensen graag willen wonen, bijvoorbeeld bij het station en dichtbij het centrum. Het is niet alleen nodig om te verdichten (dwz meer woningen op een kleiner stuk grond) maar ook omdat het mooier kan zijn en beter past bij de omgeving. Bij de spoorzone tot en met de kop van Isselt zou je hoogbouw bij elkaar kunnen bouwen, ook langs het Valleikanaal en her en der een accent zoals bijvoorbeeld La Balise (60 meter en tevens de hoogste hoogbouw in Amersfoort) D66 pleit voor het aanwijzen van gebieden waar hoogbouw niet wenselijk is en buiten die gebieden via maatwerk per keer te bekijken waar het wel of niet uitkomt.

Wat D66 in deze discussie ook belangrijk vindt is dat de begane grond, de ruimte onder de hoogbouw een toegevoegde waarde voor omgeving heeft. Dus bijvoorbeeld een groen park waar mensen, ook uit de buurt kunnen recreëren. Ook zijn er al mooie oplossingen waarbij de gebouwen ‘groen’ gemaakt wordt met begroeiing aan de muren en op daktuinen.

Hopelijk zie ik u dinsdag 23 januari a.s.? Tot dan!