Noëlle wil meer betaalbare woningen

Uit het woononderzoek Amersfoort 2016 blijkt dat 17% zoekt een geliberaliseerde huurwoning boven de 711 euro per maand. Vooral naar middenhuur (tussen 711 en 971 euro) is er veel vraag. Dat aantal zal in 2018 alleen maar zijn toegenomen.

Het aantal scheefwoners bedraagt 22% (Dat is een huishouden met een inkomen boven de doelgroepgrens van 36.798 euro). Dit zijn de zogenaamde ‘goedkope scheefwoners’.

Wat zou het nu mooi zijn als je nu met meer middeldure huurwoningen de scheefwoners zou kunnen verleiden om te verhuizen. Dan zou je de druk van de sociale huurwoningenmarkt kunnen verlichten door deze doorstroming. Woningcorporatie Eigen Haard  in Amsterdam is al bezig met het verleiden van scheefwoners.

Om dat te kunnen bereiken wil Noëlle minimaal 20% middeldure huur in Amersfoort kunnen aanbieden. Dit als een logisch vervolg op de 35% die al eerder in de gemeenteraad is goedgekeurd.

Dat is binnenkort ook mogelijk omdat de gemeente de bestemmingsplannen kan wijzigen om daar ruimte voor te maken. Minister Blok heeft eind 2016 een wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening ter consultatie gepubliceerd. Met deze wijziging krijgen gemeenten de mogelijkheid om middeldure huur als aparte bestemmingsplancategorie op te nemen. Daarbij kan in een gemeentelijke verordening de maximale aanvangshuur en de termijn dat woningen behouden blijven voor het middensegment worden aangegeven. Zo kunnen gemeenten veel meer sturen op een groter aanbod aan middeldure huurwoningen ook als ze geen grondeigenaar zijn.

In andere steden zoals Amsterdam en Utrecht is het tekort al zo groot dat ze daar percentages van 40-50% middeldure huur willen realiseren. Dus is 20% middeldure huur wel het minimale percentage willen we straks niet ook zoveel huurwoningen nodig hebben.

Aankomende dinsdag 30 januari zal de motie worden behandeld in de raadsvergadering.