inspraak bij bouwplannen

Nu er steeds meer inbreidingsplannen komen in Amersfoort, omdat de ruimte nu eenmaal schaars wordt en Amersfoort geen uitleggebieden meer heeft, worden de protesten van de buurtbewoners groter en luider. Men komt in opstand tegen de druk die op een klein gebied wordt gelegd, dat gaat niet alleen om meer…

Read More